وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

تعیین کامل بودن یک عدد