وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

رشته ای را گرفته و آنرا چاپ کند.