وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

اعداد از 1-10 را چاپ کند.