وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

10 عدد را گرفته و میانگین و معکوس آنها را از آخر به اول چاپ کند