وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

باینری یک عدد را با استفاده از آرایه چاپ کند.