وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

ضرب دو عدد بدون عمل ضرب.