وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

رشته ای را گرفته و معکوس آن را چاپ کند