وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

چاپ جدول ضرب 10 در 10 و نمایش اعداد بخشپذیر بر 5 و 7 در این جدول