وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

تعداد اعداد زوج موجود در یک عدد n رقمی

   برنامه ارسالی توسط : آقای سینا قدسی