وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

برنامه ایجاد تابع مقابل ...+!sum=x-x^3/3!+x^5/5!-x^7/7

برنامه ارسالی توسط آقای سینا قدسی