وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

برنامه ای که تا ۰ وارد نشده عدد بگیرد و max چاپ کند

برنامه ارسالی از طرف آقای فرزاد امیر محمدیان