وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

آموزش برنامه نویسی به زبان سی پلاس پلاس فصل 3

 

اهداف

 
• تفاوت موجود مابین اعضای داده یک کلاس و متغیرهای محلی یک تابع.


• نحوه استفاده از سازنده برای اطمینان از اینکه داده یک شی به هنگام

 ایجاد شی مقداردهی اولیه شده است.


• نحوه طراحی یک کلاس برای مجزا شدن واسط آن از بخش پیاده‌سازی و

 افزودن قابلیت استفاده مجدد به آن.

آموزش در سایت مرجع برنامه نویسی به زبان ++C  

گروه برنامه نویسی تک