وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

نحوه قرار گرفتن 8 وزیر در صفحه شطرنج به طوری که همدیگر را نزنند.

مقدار نظرات تعیین کننده درج توضیحات خواهد بود