وبلاگ تخصصی برنامه نویسی ++C

برنامه نشانگر تاریخ و زمان

   

دستور SYSTEM دستوری است که از سیستم واحد خواسته شده را برمی گرداند که در اینجا واحد خواسته شده DatE و Time است.